Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, GÄDDEDE 1:133 GÄDDEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad söder2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FROSTVIKENS KYRKA (akt.), GÄDDEDE KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÄDDEDE 1:133

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - FROSTVIKEN

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 480, 1900: 2205, 1995: 1319

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församlingen utbruten ur Föllinge 1842, samtidigt bildades Frostvikens lappförsamling (utbruten ur Hotagens lappförsamling). Sammanslagna 1942.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkobyggnad, det ännu kvarstående Vikens kapell, har funnits sedan 1790-talet. Åren före församlingsbildningen uppfördes Frostvikens kyrka. Den ligger i tätorten Gäddede i den västligaste delen av landskapet på gränsen mot fjällområdet på ett näs mellan sjöarna Kvarnvattnet och Hetögeln.

...

Läs mer i eget fönster

Vikens kapell, färdigt 1799, var Frostvikens första kyrka. När den nya kyrkan skulle byggas lades den på en ny plats. Gäddede by hade efter hand förtätats och placeringen blev därför förklarligt här i socknens centrum. Ett kostnadförslag till ny kyrka upprättades 1827 och byggnationen påbörjades troligen 1833- 34 efter kapellpredikanten Magnus Selbergs ritningar, omarbetade av Axel Almfelt på ÖIÄ. Byggnationen leddes av Selberg och för snickeriarbetet stod Ol. Schulsson. Kyrkan uppfördes av församlingsborna genom dagsverken. Det var en stor kraftansamling av de närmare 600 personerna och den 24 juni 1839 invigdes den nya kyrkan med ...

Läs mer i eget fönster