Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, HOSJÖ KAPELL 3:1 HOSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1257-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOSJÖ KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOSJÖ KAPELL 3:1

Historik

Kapellag i Vika under medeltiden, kapellförsamling 1930, annexförsamling 1940. Kyrkan ligger vid sjön Runn. Ett medeltida kapell har av allt att döma funnits, men dess läge är inte säkert känt. Kapellbacken ca 3 km nordost om den nuvarande kyrkan har utpekats som dess troliga läge. /&/

I: Det medeltida kapellet omtalas 1370 som "Capella Norwica", dvs. Norrvikens kapell. Namnet är en gammal benämning på den nuvarande Hosjö- eller Sandviksdelen av Vika socken. Kapellet har sannolikt varit av trä, men dess utformning är i övrigt obekant. Riven.

II: Den befintliga timmerkyrkan, som troligen är den första på platsen, uppfördes 1663. ...

Läs mer i eget fönster

Byggandet av ett kapell i Hosjö inleddes omkring 1660, finansierat med gåvomedel. Från början var benämningen Sandviks kapell. Då kapellet invigdes 1663 omfattade det ett rektangulärt timrat långhus. Kyrkorummets väggar utgjordes av obehandlat stockvirke. I östra delen fanns ett smalt kor, norr om detta var sakristia avbalkad och i söder en lokal för fattigskolundervisning som senare blev förråd. Fönsteröppningarna som höggs upp 1666 var små och rektangulära. Omkring år 1690 tillbyggdes västtornet, då krönt med en lökkupol.

För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF-fil.

År 1663 - 1663 Nybyggnad
Kapellet togs i bruk, efter att ha byggts enbart med hjälp av gåvomedel. Långhuset timrades rektangulärt med västtorn – lägre än idag. Från början saknade kapellet fönster Kyrkorummets väggar utgjordes från början av obehandlat stockvirke. Den ursprungliga sakristian var avbalkad norr om koret Fattigskolinrättning var avbalkad söder om koret. Såvitt känt hade kapellet ingen föregångare på platsen. Ursprungligen benämndes det Sandviks Capell Predikstolen tillhör förmodligen kyrkorummets ursprungliga inredning
År 1940 - 1940 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades i sluttningen öster om kyrkan. Omfattande terrassering krävdes. Stora gräsytor och grusade gångar. I de övre två slänterna anlades familjegravar och i den nedersta allmänt varv.