Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, SVÄRDSJÖ KYRKBY 9:2 SVÄRDSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1251-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVÄRDSJÖ KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SVÄRDSJÖ KYRKBY 9:2

Historik

Medeltida socken. Sundborn utbruten 1620. Enviken utbruten 1671. Svartnäs utbruten under 1700-talet, men åter införlivad 1994. Kyrkplatsen utgörs av en uppterasserad kulle. Strax intill kyrkan ligger en gammal sockenstuga - som även brukats som tingshus - möjligtvis från 1600-talet.

Den murade kyrkan har korsformad plan, sakristia i vinkeln mellan den norra korsarmen och korpartiet samt västtorn. Den äldsta stenkyrkan, som ingår i det nuvarande långhusets östra del, uppfördes som rektangulär salkyrka, tidigast under 1200-talets andra hälft. Troligtvis uppfördes en sakristia i sammanhang med denna - den befintliga sakristians västm...

Läs mer i eget fönster

Den äldsta stenkyrkan, i östra delen av dagens långhus, uppfördes som en rektangulär salkyrka omkring 1400 (kanske äldre, men tidigast under 1200-talets andra hälft – dopfunten har daterats till denna tid). Sakristia tycks ha funnits utbyggd redan då. Kyrkorummet täcktes av trätak - i vilket utförande är okänt - och golvet bestod troligen av stampad jord, som med tiden belades med stenhällar. Under senare hälften av 1400-talet ersattes det ursprungliga trätaket med två stjärnvalv och mot söder utbyggdes ett vapenhus. Ett altarskåp som framställde Marie kröning tillkom möjligen vid samma tid. Omkring 1500 dekorerades valv och väggar ...

Läs mer i eget fönster
År 1250 - 1400 Nybyggnad
Den äldsta stenkyrkan, som ingår i det nuvarande långhusets östra del, uppfördes som rektangulär salkyrka, troligen under 1300-talets senare hälft (möjligen äldre, men tidigast under 1200-talets andra hälft - kyrkans dopfunt är daterad till denna tid). Troligtvis uppfördes en sakristia i sammanhang med salkyrkan - den befintliga sakristians västra mur ligger i förband med den norra långsidans mur. Över det ursprungliga kyrkorummet var ett trätak. Golvet bestod troligen av stampad jord.