Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, ENVIKSBYN 11:15 ENVIKENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3910-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENVIKENS GAMLA KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

ENVIKSBYN 11:15

Historik

Kapellförsamling utbruten ur Svärdsjö 1671 (eget pastorat 1864). /&/ Ny huvudkyrka för församlingen, ENVIKENS NYA KYRKA uppfördes 1957 i Rönndalen, efter ritningar av arkitekt Sven Ahlbom.

ENVIKENS GAMLA KYRKA är timrad och består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och ett indraget torn i väster. Kyrkan uppfördes i allt väsentligt 1669-73, som den första på platsen (jfr byggnadshistorien Sv. K., vol. 9, 1920 och Ahlberg, 1996). År 1682 restes en klocktorn vid långhusets västgavel. Detta revs emellertid 1781 när långhuset förlängdes i väster och det befintliga tornet uppfördes und...

Läs mer i eget fönster

Grunden till ett kapell i Enviken började läggas den 6 maj 1669. Bygginitiativet togs av byborna i Tängers fjärding, vilka hade två mils väg eller mer till sockenkyrkan i Svärdsjö. I två års tid pågick timringen av kapellet som kom att omfatta långhus med vapenhus utbyggt i söder och sakristia i norr. Arbetena avslutades 1671 med att spåntak lades och fönster sattes in. Eftersom bygget skett utan kungens tillstånd dröjde invigningen till 1673, sedan ett godkännande sent omsider utfärdats.

För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF-fil.

År 1669 - 1682 Nybyggnad
1669-1671: Grunden till Envikens kyrka lades den 6 maj 1669. Timring pågick i två års tid. Arbetena avslutades 1671 med att spåntak lades och fönster sattes in. Bygget hade skett utan kungens tillstånd. Kapellet omfattade långhus med vapenhus utbyggt i söder och sakristia i norr. Fasaderna bestod av kluvet, rödfärgat spån. Under kapellets första 100 år var väggarnas timmer sannolikt oinklätt på insidan. 1673: Kung Karl XI godkände i efterhand bygget av Envikens kyrka. I beslut den 30 januari fick församlingsborna tillstånd att fira Gudstjänst där. Kyrkorummet invigdes den 16 april 1673 av kyrkoherde Laurentius Folkernius. Kapellrummet hade inretts med öppna bänkrader av bilade stockar. Predikstolen var ursprungligen omålad, placerad på kyrkans södra sida. Läktare fanns på norra sidan Altartavlan hade övertagits från moderkyrkan i Svärdsjö. Altaret var byggt av trä, närmast framför lades hällar samt en gammal björnfäll. Kyrktomten omgärdades av kyrkbalkar i trä, med paneltäckta krön och två stigluckor. 1681-1682: Över kyrkans västra gavel restes ett klocktorn.