Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, STAFSINGE 26:1 STAFSINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2005-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STAFSINGE KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

STAFSINGE 26:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - STAFSINGE
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 958, 1900: 2394, 1995: 3552

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den nuvarande kyrkan samt ett par gårdar ligger något enskilt, strax norr om Falkenberg. Pastorsexpeditionen är perifert belägen, ett hundratal meter nordväst om kyrkan. Kyrkan ingår i en fornlämningsrik miljö med bl.a. Stomma kulle strax i sydost. Stafsinge kyrka ligger mitt i det öppna odlingslandskapet som är typiskt för kustbygden. Socknen består till övervägande delen av öppen odlingsmark, men präglas också av närheten till Falkenbergs stad. Platsen för den medeltida, nu...

Läs mer i eget fönster