Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, HÄGGENÅS PRÄSTBORD 1:7 HÄGGENÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4214-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄGGENÅS KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄGGENÅS PRÄSTBORD 1:7

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - HÄGGENÅS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 769, 1900: 2035, 1995: 1254

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Befolkningstal 1805: värdet avser år 1810. År 1805 hade Kyrkås och Häggenås tillsammans 864 inv.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger norr om Storsjön för sig på en höjdplatå skilt av ett skogsområde från den stora byn Österåsen. Ca 200 meter norr om kyrkan ligger ruinen av den medeltida kyrkan. De bägge kyrkorna samt prästgårdens odlingsmark utgör tillsammans med Kyrkbodberget i norr Prästbordets ägor.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen p...

Läs mer i eget fönster

I grannsocknen Lit lät man uppföra en mäktig nyklassicistisk stenkyrka under 1790-talet. Alltsedan Häggenås medeltidskyrka revs och ett nytt stort tempel uppfördes åren 1831-37 har grannsocknens kyrka stått som förebild, något som idag emellertid är tydligare i interiören än i det yttre. Den långhuskyrka med västtorn och sakristia i smalare del öster om koret som uppfördes av stockholmsbyggmästaren Anders Jacob Åkerlund hade ritats av byggmästaren Lars David Geting som fått se sitt ritningsförslag justeras av Överintendentämbetets arkitekt Samuel Enander. Till skillnad från ritningen byggdes sakristian i full höjd och försågs med hö...

Läs mer i eget fönster