Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, JÄRSTA 1:21 MARBY NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4209-002.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARBY NYA KYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSTA 1:21

Historik

FÖRSAMLING 1995 - MARBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 257, 1900: 560, 1995: 435

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Nya kyrkan ligger för sig i ett odlingslandskap ovanför Storsjön med gårdar spridda utmed vägen. Längre ned i sluttningen mot Storsjön ligger gamla kyrkan på Prästbordets ägor (se MARBY GAMLA KYRKA). Kyrkomiljöerna ingår i Storsjöbygdens riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Marby nya kyrka i sten uppfördes 1863-66 några hundra meter sydväst om gamla kyrkan av byggmästaren Johan Nordell, Norrala, efter ritningar av arkitekten Abraham Rafael Ulri...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har utvidgats i omgångar och omges av en låg syrenhäck vilken är något öppen mot väster samt en bladhäck runt den nyare delen vilken är öppen mot norr. Björkar är planterade på olika platser på kyrkogården. I norr ligger ett bårhus med toalett byggt 1994. Kyrkogården har successivt utvidgats, 1922, 1949 och 1971. 1985 omlades grusgravar till gräsgravar och buskar samt en del träd avlägsnades.

Kyrkan byggdes 1863-1866. Arkitekt var Abraham Rafael Ulric Pettersson och byggmästare