Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, KYRKÅS PRÄSTBORD 2:1 KYRKÅS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4218-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KYRKÅS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

KYRKÅS PRÄSTBORD 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

KYRKÅS GAMLA KYRKA

FÖRSAMLING 1995 - KYRKÅS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 231, 1900: 432, 1995: 321

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, utbruten ur Lit omkr. 1400. Befolkningstal 1805: värdet avser år 1810. År 1805 har Kyrkås och Häggenås tillsammans 864 inv.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkås nya kyrka kyrkan ligger i en skarp sluttning i skogsbygd strax öster om Storsjön, omgiven av odlad mark (se KYRKÅS NYA KYRKA). En dryg kilometer åt sydväst ligger gamla kyrkan i en flack sluttning, omgiven av en liknande mindre uppodling i skogslandskapet, som utgör Prästb...

Läs mer i eget fönster

Kyrkås är en medeltida socken i en skogsrik trakt som tidigt koloniserades genom det nära läget till Storsjöbygden. Före år 1435 hette socknen Hjällsjö. Skogsbygderna i Jämtland drabbades hårt av Digerdödens folkminskning och socknen låg under en tid öde vilket kan vara förklaringen till namnbytet. Det närbelägna ödesbölet Elversböle, lämningarna efter en övergiven gård med fossil åkermark, vittnar om denna hårda period.

Det är oklart när kyrkan uppfördes. Den byggdes som en liten salkyrka med rakt avslutat korparti i öster. Denna kyrkotyp dominerade byggandet från 1200-talet och genom resten av medeltiden och användes frekvent ...

Läs mer i eget fönster