Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, FJÄLLSJÖ KYRKOJORD 1:9 FJÄLLSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vy från väster.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FJÄLLSJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FJÄLLSJÖ KYRKOJORD 1:9

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - I Fjällsjö fanns enligt Hülphers 1780 en liten kyrka "af träd med platt tak". 1811 beslöt sockenstämman bygga en ny kyrka ca 200 m från den gamla kyrkplatsen. K. Maj:t gav tillstånd att bygga i trä, och ritning till en tornlös kyrka uppgjordes 1814 vid ÖIÄ. Kyrkan byggdes 1817-18 av byggmästare Jon Mattsson. 1818-21 byggdes ett torn. Invigning skedde aldrig.

PLAN OCH MATERIAL - Ritningen från 1814 följdes ej. Rektangulärt kyrkorum med kor och smalare sakristia i öster, torn i väster. Ingång genom tornet. Senare tillbyggnad vid sakristians norra sida.
Byggd i trä i dubbelt resvirke med ut- oc...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - FJÄLLSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 229, år 1900: 2124, år 1995: 1227

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, tidigast omnämnd 1535 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i skogsbygden i den västligaste delen av landskapet omkring dalgången utmed Fjällsjöälven, som tillhör Ångermanälvens vattensystem. Namnet Kyrkbacken i Sunnansjö kan tala för en äldre kyrka där. Den befintliga kyrkan ligger för sig utanför tätorten Backe på en höjd ovanför Fjällsjön. Norr om kyrkan ligger prästgården från 1800-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Troligen medeltida träkyrka. Den var enligt ett sockenstämmoprotokoll 15 alnar...

Läs mer i eget fönster

Söder om kyrkan anlades en kyrkogård 1832 med en bogårdsmur av timmer. 1925 utökas kyrkogården åt söder. 1939 skedde en större utvidgning mot nordöst på platsen där den äldre kyrkan legat. Fjällsjö kyrka ersatte en medeltida kyrka som låg ett hundratal meter söder om dagens kyrka nere vid älven. Platsen för den gamla kyrkan markeras med ett träkors. I öster och söder omgärdas kyrkogården av en tät granhäck och i väster av ett trästaket. Kyrkobyggnaden fungerar ännu idag som kyrkogårdens gräns mot norr. Trästaket står vid den nedre delen av kyrkogården. Strax söder om kyrkobyggnaden finns ett bårhus från 1933. Bårhuset har målats om ...

Läs mer i eget fönster
År 1832 - 1832 Nyanläggning - Begravningsplats
Söder om kyrkan anlades en kyrkogård 1832 med en bogårdsmur av timmer.
År 1925 - 1925 Utvidgning - Begravningsplats
1925 utökas kyrkogården åt söder.
År 1933 - 1933 Nybyggnad
Strax söder om kyrkobyggnaden finns ett bårhus från 1933.
År 1939 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
1939 skedde en större utvidgning mot nordöst på platsen där den äldre kyrkan legat.