Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hylte kn, JÄLLUNTOFTA 1:21 JÄLLUNTOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2033-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄLLUNTOFTA KYRKA (akt.)
Halland
Hylte

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄLLUNTOFTA 1:21

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - På samma plats som den medeltida, på 1700-talet utvidgade kyrkan och med utnyttjande av delar av dess murverk, byggdes den nya kyrkan 1860-62. Beslut om nybygge hade fattats 1849, då ritning i nyromansk stil erhölls från ÖIÄ, signerad Fredrik Wilhelm Scholander. Ritningen följdes dock ej, utan byggmästaren Johannes Bengtsson, Bökhult, byggde en nyklassicistisk kyrka efter en nu förkommen ritning från ca 1850. Kyrkan blev helt lik den i Kållerstad, där han samtidigt var engagerad. Kyrkan är i sina huvuddrag oförändrad sedan byggnadstiden, både exteriört och interiört.

PLAN OCH MATERIAL - Rekt...

Läs mer i eget fönster