Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bräcke kn, HÅSJÖ PRÄSTBORD 2:1 HÅSJÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4145-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅSJÖ GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Bräcke

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅSJÖ PRÄSTBORD 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HÅSJÖ

BEFOLKNINGSTAL -1805: 259, 1900: 1449, 1995: 939

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Håsjö socken har två kyrkor, båda av trä (se även HÅSJÖ NYA KYRKA). Håsjö gamla kyrka, från 1600-talet, ligger i ett odlingslandskap med gruppvis samlade gårdar. Området runt kyrkan utgör riksintresse som äldre bygdecentrum, som förutom gamla kyrkan består av klockstapel, sockenstuga från 1800-talets slut och intilliggande bybebyggelse i Valla by. Klockstapeln några meter väster om vapenhuset uppfördes 1779 av Pål Pehrsson i Stugun och fungerar som stiglucka. Klockstapeln dominerar kyrkomiljön. (En...

Läs mer i eget fönster

Håsjö socken har två kyrkor, båda av trä. Håsjö gamla kyrka, från 1600-talet, ligger i ett öppet odlingslandskap med gruppvis samlade gårdar några hundra meter från sjön Singsjön. Området runt kyrkan är riksintresse för kulturmiljövården i egenskap av äldre bygdecentrum, med kyrka och klockstapel, den timrade sockenstugan från 1800-talets slut som passeras på vägen ned till kyrkan och den intilliggande bybebyggelse i Valla by. Järnvägen passerar förbi mellan kyrkplatsen och sjön.

Kyrkogården runt kyrkan är gräsbevuxen med smala grusgångar och omges av en stenmur. Klockstapeln som är placerad rakt framför kyrkans ingång i vapenhu...

Läs mer i eget fönster