Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bräcke kn, TOMASGÅRD 1:100 HÄLLESJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4143-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLESJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Bräcke

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOMASGÅRD 1:100

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - HÄLLESJÖ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 397, 1900: 2191, 1995: 991

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, under tidig medeltid kallad Rotakäl eller Kälarne.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en höjd nära Hällsjön i utkanten av ett jordbruksområde i det östra urbergsområdet. Intill kyrkan ligger prästgården från andra hälften av 1800-talet. Klockstapeln uppfördes 1781 av Pål Pehrsson i Stugun.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltida stenkyrkan låg ett kort stycke norr om den nuvarande, några spår är inte synliga ovan jord. Teckningar...

Läs mer i eget fönster

Norr om kyrkans huvudingång står den åttkantiga spåntäckta klockstapeln byggd av Pål Persson i Stugun 1781. Den har en åttkantig bas, lökkupol och spira, precis som den klockstapel han byggde vid Håsjö gamla kyrka två år tidigare.

Klockstapeln byggdes långt före den nuvarande kyrkans byggnadstid då den gamla medeltida kyrkan fanns kvar, belägen norr om klockstapeln. På platsen där kyrkan stod har en minnessten rests efter att kyrkan revs 1873. Denna del av kyrkogården är den äldsta. Här finns gravvårdar av olika form, gjutjärnskors och enklare kors i järn samt stenvårdar från senare delen av 1800-talet. Kyrkogården har utvidgats...

Läs mer i eget fönster
År 1781 - 1781 Nybyggnad
Norr om kyrkans huvudingång står den åttkantiga spåntäckta klockstapeln byggd av Pål Persson i Stugun 1781. Den har en åttkantig bas, lökkupol och spira, precis som den klockstapel han byggde vid Håsjö gamla kyrka två år tidigare.
År 1847 - 1848 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes 1847-48 av byggmästaren Frans Agathon Lindstein och för träarbetet svarade byggmästaren Nils Henning Victor af Trolle.
År 1873 - 1873 Rivning
Den gamla medeltida kyrkan revs, den var belägen norr om klockstapeln. På platsen där kyrkan stod har en minnessten rests efter att kyrkan revs 1873.