Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, MYSSJÖ PRÄSTBORD 1:2 MYSSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4124-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MYSSJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MYSSJÖ PRÄSTBORD 1:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - MYSSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 656, 1900: 1137, 1995: 553

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ovanför en sluttning ned mot Myrviken i Storsjön mellan odlad mark och skog. Kyrkomiljön ingår i Storsjöbygdens riksintresseområde. Begravningsplatsen ligger hundra meter söder om kyrkan. Gamla kyrkogården kring kyrkan är utlagd till park utan gravmarkeringar.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Stenkyrkan består av rektangulärt långhus med korparti i öster, polygonal sakristia vid östgaveln, som delvis inrymmer den invändiga korabsiden, torn i väster ...

Läs mer i eget fönster

Den äldsta delen av kyrkogården som ligger runt kyrkan omgärdades tidigare av en bogårdsmur med stigportar. Den nuvarande häcken följer med största sannolikhet bogårdsmurens utsträckning. Här är marken gräsbevuxen och där finns endast några enstaka gravvårdar kvar.

Begravningsplatsen som används idag har en separat placering söder om kyrkan. Denna kyrkogårds äldsta del är anlagd i slutet av 1800-talet i en rektangulär form, som senare byggts ut i etapper. Den grusade mittgången leder fram till ett gravkapell i trä med lockpanel och tegeltak som är byggt omkring 1920. Här finns på ömse sidor om den grusade mittgången gräsbevuxna ...

Läs mer i eget fönster