Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, PILA 1:1 HALLINGEBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

0121

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLINGEBERGS KYRKOGÅRD (akt.), HALLINGEBERGS KYRKA (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PILA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - HALLINGEBERG

BEFOLKNINGSTAL 1805: 1699, 1900: 3188, 1995: 2215

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger mycket högt i den kraftigt kuperade dalgången och 400 m väster om Hallingebergsån. Till miljön hör ett sockenhus i sten samt skolhus och kyrkstallar. På en närbelägen höjd i nordost ligger prästgården, kring sekelskiftet 1900, och tidigare, omtalad för sin imponerande trädgårdsanläggning. Både kyrka och prästgård har ett dominerande läge med vid utblick över dalgången. Hallingeberg ligger nordväs...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Medeltid Enligt landskapslagen skulle kyrkogården vigas av biskopen i samband med att han inviger kyrkan. Kyrkogården skulle ha ett stängsel. Det markerar det område där kyrkobalken gäller och håller djuren ute. Ansvaret för underhållet av stängslet var uppdelat styckvis på församlingsborna.
1706 Lantmäteriets äldsta karta som avbildar kyrkan och kyrkogården.
1862 Utvidgning på sydöstra sidan.
1864 Utvidgning på nordöstra sidan och en stenmur anlades runt hela kyrkogården.
1888 Nya kyrkogården invigds 17 juni, den norra delen tillkommer. Det östliga området med gräsmatta, som idag ligger utanför inhägnande...

Läs mer i eget fönster