Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1 GLADHAMMARS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2326-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GLADHAMMARS KYRKA (akt.), GLADHAMMARS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Begravningsplats

GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GLADHAMMAR

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1063, 1900: 2393, 1995: 1573

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Västrum utbruten 1622.

LÄGE OCH OMGIVNING -
Den nya kyrkan ligger avskilt på en höjd i odlingslandskapet 500 m norr om Kyrksjön och 100 m nordväst om den gamla kyrkan och begravningsplatsen. Mellan kyrka och begravningsplats finns en äldre skolbyggnad och lärarbostad. Skolan används nu som församlingshem. Nära kyrkan ligger också några egnahemshus av 1970-talskaraktär, varav ett uppfört som tjänstebostad för församlingens präst, men numera sålt. Gladhammar ligger sydväst om Västervik. Socknen utgör rik...

Läs mer i eget fönster

Sockenbeskrivning
Gladhammar ligger sydväst om Västervik. Socknen var under tidig medeltid den största i Tjust och omfattade då nuvarande Västrums socken, större delen av Västerviks stad och troligen också delar av Hjorteds socken. Västerviks stad avsöndrades 1433. Socknens namn syns i skrift första gången 1352, då som Cladhambra. Gladhammar socken ligger i en kuperad och sjörik skogsbygd i södra Tjust med odlingsbygder i dalgångar innanför kusten. Här finns drygt 300 fornlämningar mestadels placerade på höjdlägen. Fornlämningarna omfattar bl a mindre gravfält, enstaka rösen, stensättningar och en hällristning. Stora delar av sockn...

Läs mer i eget fönster