Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, SKUTTUNGE 11:1 SKUTTUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skuttunge kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKUTTUNGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKUTTUNGE 11:1

Historik

Skuttunge kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. De putsade murarna består huvudsakligen av natursten. Fönstren har rundbågig form. Såväl långhuset som sakristian täcks av sadeltak, tornet kröns av en huv med lanternin. Ingång till kyrkorummet sker genom tornets bottenvåning.

Kyrkan uppfördes troligen under 1300-talet, den trerummiga sakristian kan dock vara äldre. Under 1400-talet tillkom kyrkorummets stjärnvalv samt ett vapenhus, som revs i samband med att tornet uppfördes 1801-03. Kyrkan har även haft en takryttare, som togs ned 1745.

Fönstrens nuvarande form tillkom p...

Läs mer i eget fönster

Skuttunge kyrka är en medeltida salkyrka byggd omkring år 1300. Den har sakristia i norr och torn i väster. Sakristian är medeltida men tornet byggdes först år 1806. Kyrkan har ursprungligen hört till gruppen gråstenskyrkor med tegelornerade gavlar. Ombyggnaden i början av 1800-talet gav kyrkan en klassicistiskt prägel med putsade, vitkalkade fasader. De medeltida blinderingarna på korgaveln och sakristiegaveln togs fram vid en fasadrenovering 1987.

År 1300 - 1300 Nyanläggning
Skuttunge kyrka uppförs troligen omkring år 1300 som en salkyrka med sakristia i norr. Sakristian är enligt Bonnier den äldsta delen av kyrkan.
År 1756 - 1756 Nybyggnad
En ny klockstapel uppförs som ersätter en äldre.
År 1924 - 1924 Nybyggnad
Likvagnsbod uppförs efter ritningar av Sven Brandel

Sven Brandel (Arkitekt)