Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, RASBOKIL 2:1 RASBOKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rasbokils kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RASBOKILS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RASBOKIL 2:1

Historik

Rasbokils kyrka ligger några km norr om Rasbo, till vilken den är annexförsamling sedan länge. Vid kyrkan ligger en Trefaldighets källa. Äldre sakristimurar tyder på att kyrkan haft en föregångare, troligen en träkyrka.

Nuvarande kyrka är uppförd av gråsten med tegel i gavelröstena. Det är en salkyrka i tre travéer med sakristia i norr och vapenhus i söder. De spetsiga gavelröstena är dekorerade med blinderingar.

Kyrkans äldsta mur finns mellan sakristia och kor, den härstammar från en tidigare folkungatida sakristia. För övrigt är hela kyrkan, med stjärnvalven, uppförd omkring 1500. Kalkmålningarna är utförda under 1500-talets ...

Läs mer i eget fönster

Rasbokils kyrka är till format och planlösning en för Uppland typisk senmedeltida mindre sockenkyrka. Hela byggnaden uppfördes omkring år 1500. Den är en tornlös salkyrka med putsad fasad. Murarna är av gråsten, medan gavelröstena är av tegel med tidstypiska blinderingar. Fasaden är gul med dekor i vitt. Det höga sadeltaket är spåntäckt. De flesta fönstren förstorades under 1700-talet, dock finns bara ett mot norr. Flera av den tidens bågar med smidda beslag är bevarade, liksom vapenhusets dörr i gustaviansk stil med skuren dekor.
Kyrkan är bland landets medeltidskyrkor en av det fåtal, som inte genomgått någon till- eller ombyggn...

Läs mer i eget fönster
År 1500 - 1500 Nyanläggning
omkr 1500, Kyrkan byggs i sitt nuvarande format: en salkyrka av gotisk typ, med långhus, kor, sakristia och vapenhus.
År 1641 - 1641 Ändring
En klockstapel finns på kyrkogården
År 1700 - 1799 Nybyggnad
1700-t Klockarbostaden byggs.
År 1745 - 1746 Nybyggnad
Den nuvarande klockstapeln byggs på "Skallberget" söder om kyrkan.
År 1797 - 1797 Nybyggnad
En vindflöjel på likboden pekar mot att den byggdes detta år.
År 1818 - 1818 Ändring
Klockarbostaden byggs om, troligen tillkommer övervåningen. Årtalet finns på en järnhäll i bottenvåningens kök.
År 1970 - 1970 Invigning
Kyrkogårdens nya del invigs, sydväst om den ursprungliga.
År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
1997 En minneslund anläggs söder om nya kyrkogården.