Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, RASBO 2:1 RASBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rasbo kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RASBO KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RASBO 2:1

Historik

Rasbo kyrka är en av de största landskyrkorna i Uppland. Uppgifter om en källa under tornet tyder på att den kan ha grundlagts som dopkyrka.

Det är en medeltida gråstenskyrka med latinsk korsplan, västtorn, vapenhus i söder och sakristia i norr. Kyrkans gavelrösten är dekorerade med blinderingar. Den spetsbågiga sydportalen har rikt profilerad tegelomfattning.

Västra korsarmen och tornet anses ha uppförts vid slutet av 1200-talet, då förmodligen som långhus med smalare kor. Lansettformade fönster med gråstensomfattning i torn och långhus. Vapenhuset, med sekundärt valv, tillkom senare, förmodligen i början av 1300-talet. Omkring...

Läs mer i eget fönster

Rasbo kyrka är en av Upplands största landsbygdskyrkor. Den fick sin nuvarande storlek redan under medeltiden, dels därför att den var ett religiöst centrum för omgivande hundare, dels för att den var belägen i en tidigt väl utvecklad odlingsbygd.
Långhus, torn och kor byggdes vid 1200-talets mitt. Under 1300-talet uppfördes antagligen vapenhuset. Kring 1450 höjdes tornet, och tegelvalv slogs över långhus och vapenhus. Kring sekelskiftet 1500 gjordes stora tillbyggnader i sengotisk stil: ett tvärskepp och ett förstorat kor. Den blinderingsdekor som då tillkom är kanske den rikaste som bevarats på en svensk landskyrka. Mellan 17...

Läs mer i eget fönster
År 1240 - 1259 Nyanläggning
Kyrkan grundläggs som en s k hundarekyrka, dvs häradets förnämsta kyrka. Dessutom var den knuten till domkyrkan, bl a genom att kyrkoherden även var präst i domen.
År 1730 - 1731 Nybyggnad
En klockstapel byggs på kyrkogården.
År 1828 - 1828 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmur byggs mot norr och öster.
År 1840 - 1859 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas, en förgård skapas mot norr.
År 1890 - 1890 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder.
År 1939 - 1939 Nyanläggning - Begravningsplats
Södra kyrkogården anläggs ca 300 m sydväst om gamla kyrkogården.
År 1996 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund och urngravskvarter, den s k Skogskyrkogården, anläggs mellan gamla kyrkogården och södra kyrkogården.