Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, ÅKERS-TUNA 1:2 M.FL. ÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-763.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅKERS KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÅKERS-TUNA 1:2

ÅKERS-TUNA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÅKER

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1565, år 1900: 2312, år 1995: 3501

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Ärja införlivad 1845.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett dominerande läge i jordbruksbygden ca 3 km nordost från Åkers styckebruk i den sydöstra delen av Mälarbygden. Nedanför kyrkan ligger prästgården samt tidigare klockargård, barnmorskestuga och skolhus. Intill kyrkan ligger Tuna gård.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt, tvåskeppigt kyrkorum med korparti i öster, sakristia i norr, vapenhus i söder samt torn vid västgavelns norra d...

Läs mer i eget fönster
År 1634 - 1634 Ändring
En kyrkogårdsport byggs och järngrindar köptes in.
År 1947 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades över en ås mot norr.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1964 - 1964 Teknisk installation - El
Fasadbelysning sattes upp.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Teknisk installation - VA
Schaktning väster om kyrkan gjordes för VA-installationer.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)