Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, SPELVIK 2:7 M.FL. SPELVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-441.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPELVIKS KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SPELVIK 2:7

SPELVIK 6:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LUDGO-SPELVIK

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 235, år 1900: 284, år 1995: -

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Sammanslagen med Ludgo 1992 (Ludgo-Spelvik). Befolkningstalen avser Spelvik.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i den sydöstra delen av Sjöplatån på ett impediment i åkern vänd mot odlingsbygden i söder Ludgosjön. Kyrkplatsen hade ännu på 1400-talet förbindelse ut till havet genom Svärtaån. Kyrkan ingår i riksintresseområde. Kyrkan lämnades öde 1846 till följd av vikande befolkningsunderlag. Efter en genomgripande restaurering återinvigdes kyrkan 1933.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PL...

Läs mer i eget fönster
År 1920 - 1933 Ändring
Ny kyrkogårdsgrind med murade stolpar tillverkades.

C. G. Andersson (Konstnär - Bildhuggare)

Erik Lundberg (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Spelviks kyrka. Sörmländska kyrkor 29, 1984 (Publikation)

Spelviks kyrka. Sörmländska kyrkor 29, 1965 (Publikation)

Spelviks kyrka. Sörmländska kyrkor 29, 1943 (Publikation)

Till hembygden 1934 (Publikation)

År 1953 - 1953 Ändring
Arbeten omkring och på kyrkogården genomfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring
De oputsade grindstolparna från 1933 putsades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anlades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring
Minneslunden ändrades något.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)