Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, LUNDA 5:1 LUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-1221.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

LUNDA 5:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1212, år 1900: 1500, år 1995: 1182

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en svag höjd i kanten av ett odlat område i utkanten av Jönåkers tätort. I norr ligger Knäppinge bys gamla tomt. Socknen ingår i Kiladalens riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr och torn i väster.

I: Kyrka i sten från äldre medeltid, bestående av rektangulärt långhus och smalare rakslutet kor. En sakristia har funnits i ...

Läs mer i eget fönster
År 1798 - 1798 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Träd planterades på kyrkogården

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Lunda kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1883 - 1883 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt norr

Lunda kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1988 - 1989 Ändring - Begravningsplats
Schaktarbeten utfördes på kyrkans norra sida och ned till församlingshemmet.

Anticimex (Firma)

Enstaberga rörlednings AB (Firma)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)