Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, SKÖLDINGEBY 8:1 SKÖLDINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3223-016.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖLDINGE KYRKA (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖLDINGEBY 8:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SKÖLDINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1279, år 1900: 2760, år 1995: 3160

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i den västra delen av sörmländska sjöplatån på ett impediment i en bred uppodlad sprickdal omkring Ramstaån ca 600 meter nordväst om tätorten. Intill kyrkan ligger Sköldingeby med prästgård, klockargård och församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett tvåskeppigt, rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti, rymlig sakristia norr om korpartiet, en litet bisättningsrum på långhusets norra sida, samt...

Läs mer i eget fönster
År 1881 - 1881 Invigning
Gamla kyrkogården invigdes (väster om kyrkan)

null (Publikation)

År 1929 - 1929 Invigning
Nya kyrkogården invigdes (norra delen)

null (Publikation)

År 1954 - 1954 Ändring - Inhägnad, mur
Muren i kyrkogårdens sydvästra del förlängdes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1991 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2004 - 2004 Ändring - Begravningsplats
Flytt av två grindstolpar och en grind från kyrkogårdens södra del till minneslunden

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)