Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lindesberg kn, FELLINGSBRO PRÄSTGÅRD 3:1 FELLINGSBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fellingsbro.110.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FELLINGSBRO KYRKA (akt.)
Örebro
Lindesberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FELLINGSBRO PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Fellingsbro kyrka är en av de största kyrkobyggnaderna i Örebro län med en lång och komplicerad byggnadshistoria. Kyrkans ovanliga storlek från medeltiden kan hänga samman med att kyrkoherdeämbetet i Fellingsbro var förenat med en ställning som kanik vid domkapitlet i Västerås, en viktig position i den tidens samhälle.

Troligtvis uppfördes kyrkan under 1100-talet av gråsten med rektangulärt långhus, smalare kor i öster och eventuellt en absid. Under 1200-talet tillbyggdes ett kraftigt torn i väster, i full bredd med kyrkan. Under 1300- och 1400- talen förlängdes kyrkan åt öster, väggarna höjdes, även tornet höjdes med en våning, ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Trolig tillkomsttid för den äldsta stenkyrkan. Man kan anta att denna romanska kyrkobyggnad bestått av långhus och smalare kor som avslutats mot öster med en halvrund absid. Av denna äldsta kyrka kan eventuellt murverk finnas beva-rat i den östra tornmurens lägre del. Ett trästycke med romansk ornamentik hit-tades vid den arkeologiska undersökningen 1968, liksom den i stenmagasinet inmurade gravstenen, kan härstamma från denna tid.