Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, TUMBO PRÄSTGÅRD 4:1 TUMBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-402.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUMBO KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

TUMBO PRÄSTGÅRD 4:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TUMBO

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 834, år 1900: 1181, år 1995: 1528

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Högt i landskapet på Tumboås i Rekarnebygden i Mälarbygdsregionen ligger kyrkan med odlad mark i dalgångarna på ömse sidor. På kyrkogården finns runstenar och två äldre likbodar. Kyrkomiljön med skolbyggnader och kaplansgård utgör ett levande sockencentrum men också riksintresse för kulturmiljövården där även läget för den medeltida tingsplatsen och det omgivande agrarlandskapet med byar och gårdar ingår. Fragment av tidig gravvård av s. k. Eskilstunatyp har påträffats i kyrkan.

RASERAD...

Läs mer i eget fönster