Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, TORSHÄLLA 5:16 TORSHÄLLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-801.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSHÄLLA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

TORSHÄLLA 5:16

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TORSHÄLLA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 502, år 1900: 1893, år 1995: 8450

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger centralt i den gamla delen av tätorten på västra sidan om Torshällaån omgiven av offentliga byggnader. Området utgör riksintresse. I socknen ligger ruinerna av den troligen tidigt övergivna Ekeby kyrka, tolkad som annex till Torshälla kyrka.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrka i sten med treskeppigt långhus, ett smalare, rakslutet kor, ytterligare en smalare utbyggnad i öster (kor i den äldsta kyrkan), torn i väster, samt vapenhus och...

Läs mer i eget fönster
År 1844 - 1844 Ändring
Kyrkogårdsportarna togs bort

Torshälla kyrka, Sörmländska kyrkor 25 (Publikation)

År 1870 - 1879 Rivning
Kyrkogårdsmuren revs

Torshälla kyrka, Sörmländska kyrkor 25 (Publikation)

År 1986 - 1987 Ändring
Kyrkogården renoverades. Stenmurarna justerades och ny mur byggdes mot Rådhustorget, dränering utfördes mm.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Nyanläggning - Gång
Grusgången på kyrkogården belades med smågatsten

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)