Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, RESTERÖD 6:1 M.FL. RESTERÖDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2708-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESTERÖDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

RESTERÖD 6:1

RESTERÖD 6:2

Historik

FÖRSAMLING 1995: RESTERÖD
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 435, år 1900: 547, år 1995: 794

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger tämligen enskilt, på ett impediment, i dalgången med öppen odlingsmark som leder ned mot Rannebergsbukten. På samma impediment norr om kyrkan ligger viss gårdsbebyggelse. Socknen består av förhållandevis stora öppna odlingsmarker i dalgångarna mot kusten. Dalgångarna omges av kuperade skogsmarker som tilltar mot öster. Resteröds socken ligger ca 10 km sydväst om Uddevalla.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av långhus m...

Läs mer i eget fönster