Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallsberg kn, KYRKOPLATSEN 3 ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG Ny sökning Tillbaka till sökning

9. exteriör, taget från nordväst.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG (akt.), ADVENTSKYRKAN (akt.)
Örebro
Hallsberg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKOPLATSEN 3

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkans torn med entré utgör fond för huvudgatan i Hallsbergs stationssamhälle. Vitputsade yttermurar, tegel på långhusets sadeltak och skifferklädd tornhuv. Det kraftiga klocktornet ger ett rymligt vapenhus, öppet mot kyrkorummet och med överbyggd orgelläktare. Koret är ej avsatt och har taket gemensamt med långhuset. Rymlig, rundad absid med relief i altarväggen. Golvet är tegeltäckt med upphöjd kordel, väggarna vitputsade och taket klätt med ljuslaserad träpanel.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990