Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, HÖRNEÅ 8:4 HÖRNEFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hörnefors kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖRNEFORS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÖRNEÅ 8:4

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Hörnefors kyrka står centralt i brukssamhället. Den uppfördes 1906-08 av byggmästarna Fredrik Hagberg och Erik Eriksson efter ritningar av Bror Almqvist och på bekostnad av Mo och Domsjö AB. 1913 överfördes kyrkan till församlingen. Denna långhuskyrka har brett mittskepp, smalare sidoskepp och sidoställt torn i norr samt en vidbyggd sakristia i söder. Murarna är av tegel med dekorativa inslag av granit och uppförda en blandstil av nygotik, jugend och nationalromantik. De dekorativa, ursprungliga muralmålningarna liksom altartavlan är verk av Vicke Andrén. Mittskeppet täcks av en öppen takstol. Koret...

Läs mer i eget fönster

Samhället Hörnefors ligger ca 30 km söder om Umeå, vid den vindlande Hörneåns utlopp i Kvarken. Från 1770-talet till 1902 fanns i samhällets norra del ett järnbruk med masugn och manufaktursmedja. Lämningar från den verksamheten finns ännu kvar, bl.a. i form av ett slaggberg, en damm och övervuxna kolbottnar, samt några byggnader. Tre av dem utgör lagskyddade byggnadsminnen; en brukskyrka, ett magasin och en arbetar-länga. Brukskyrkan uppfördes 1796, men byggdes kraftigt om ca 1850 och fick ny ytterpanel omkring sekelskiftet 1900. Kyrkan är en av de bäst bevarade kyrkorna inom Luleå stift från denna tid, i synnerhet interiören som u...

Läs mer i eget fönster
År 1907 - 1908 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes efter ritningar av ark. Bror Almqvist, Stockholm. Byggmästare var Fredrik Hagberg och Erik Eriksson, från Örnsköldsvik.

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Ändring
Rivning av gravkapell, uppfört 1900. Nybyggnad 1964 av slammat tegel och granit Ritad av Åke L. 1962 17/10.
År 1974 - 1974 Ändring
Tillbyggnad av befintlig redskapsbod. Godkänd av RAÄ.
År 1981 - 1981 Ändring
Utvidgning av förrådsbyggnad. Godkänd av RAÄ.
År 1991 - 1991 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av Hörnefors nya begravningsplats (Hörneå 8:4).
År 1996 - 1996 Ändring
Begravningskapell. Tillstånd att tillbygga gravkapellet mot sydväst.