Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åmsele kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅMSELE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Vindeln

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅMSELE 7:1

Historik

Åmsele kyrka i Degerfors socken är belägen i ett byasamhälle i lantlig omgivning. Kyrkan uppfördes 1874-75 efter ritningar av flottningsinspektören Carl Bergström av byggmästaren Johan Lundström i enkel, sentida nyklassicism. Kyrkan är av panelat trä och består av ett rektangulärt långhus med kor, inrymt i en rundbågig nisch och flankerat av två utrymmen, det norra sakristia, samt ett brett västtorn. Korets nisch är tunnvälvd, långhuset har ett tredingstak. Interiörens nuvarande karaktär av neoklassicism härrör från en restaurering 1925-26, varvid bl a altartavlan av Leander Engström utfördes.

Uppgifterna är sammanställda av Riksan...

Läs mer i eget fönster

Åmsele by grundades år 1737 av nybyggaren Anders Danielsson och ligger 50 km nordväst om Vindelns samhälle. Huvudnäring i trakten har varit skogsbruk och länge var Åmsele också centrum för flottningen längs Vindelälven, som är en av landets fyra nationalälvar. Byn ingår i riksintresset AC 24 c, del av Vindelälven, som har utpekats som värdefull eftersom det finns välbevarad bebyggelse i öppet odlingslandskap och skogsmark med tidiga minnen från skogsbruk, rennäring och äldre fångskultur. I Åmsele finns ett nedlagt flygfält och även en av länets bäst bevarade kvarnar (byggd 1892). Som mest, under 1960-talet, bestod byn av drygt 400 i...

Läs mer i eget fönster
År 1873 - 1874 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes, efter ritningar av flottningsinspektör Karl Bergström, Brännland. Byggmästare Johan Lundström, Rödå. Läktare uppförd samtidigt.

Johan Lundström (Byggmästare)

Karl Bergström (Övrig)

År 1936 - 1937 Ändring
*Utvidgning av kyrkogården godkänt av Länsstyrelsen 1936-05-13 *Byggnadsstyrelsen godkände förslag till begravningskapell, upprättat av arkitekt Knut Nordenskjöld i juli 1936. Byggnaden uppfördes 1937.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Nyanläggning - Damm och springbrunn
Anläggande av fontän på den yngre södra delen av kyrkogården, enligt förslag av trädgårdsarkitekt Edmond Jonasson, Bjurholm. Godkänt av länsstyrelsen.

Edmond Jonasson (Trädgårdsarkitekt)