Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, LÖVÅNGERS PRÄSTBORD 9:75 LÖVÅNGERS KYRKA (SANKTA ANNA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

ND950611/044

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖVÅNGERS KYRKA (akt.), LÖVÅNGERS KYRKA (SANKTA ANNA KYRKA) (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÖVÅNGERS PRÄSTBORD 9:75

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Lövångers kyrka, Sankta Anna kyrka, är belägen i gammal kulturbygd och nära en havsvik. Intill kyrkan ligger en stor, välbevarad kyrkstad med anor från 1600-och 1700-talen. Sannolikt har en tidigare kyrka stått på ungefär samma plats som den nuvarande, senmedeltida salkyrkan av gråsten med inslag av tegel. Här slogs två rikt utarbetade stjärnvalv, kanske sekundärt. Redan under medeltiden stod en sakristia i norr och ett vapenhus i söder. 1649 tillbyggdes en travé mot väster. Gamla sakristian av trä revs och en ny uppfördes, eventuellt även det nuvarande vapenhuset. Utmed västgaveln byggdes en läktar...

Läs mer i eget fönster

Namnet Lövånger antyder att platsen namngavs redan under järnåldern; ånger är ett gammalt nordiskt ord för havsvik, och löv- står för lä. Lövånger tros därför betyda Läviken. Lövånger har varit kyrkplats sedan 1300-talet då ”Lefanger” nämns som kapellförsamling inom Skellopt (Skellefteå), tillhörande Ångermanlands prosteri. I en jordebok från år 1413 antecknas Lövånger som en egen församling och socken under Korsholms län. Vid den tiden fanns endast 20 rökar (hushåll) i trakten och Lövånger liksom resten av Sverige var katolskt. År 1593 undertecknar Lövångers kyrkoherde Petrus Aestonius Uppsala Mötes beslut om Svenska kyrkan som Eva...

Läs mer i eget fönster
År 1340 - 1349 Nybyggnad
Kapell uppfört som tillhörde Skellefteå församling. Kapellet var troligen uppfört av trä och möjligen placerat vid det s k ”Berget” vid kyrksjön (i närheten av komministergården?).
År 1340 - 2003 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument!
År 1400 - 1429 Ändring
Lövånger bildade egen församling (upptas i 1413 års jordebok som egen socken).
År 1470 - 1529 Nybyggnad
1400-talets slut/ 1500-talets början. Ny kyrka av gråsten, möjligen uppförd på ny plats? Kyrkan hade vid denna tid två valv, vapenhus av sten och troligen en sakristia av trä.
År 1700 - 1700 Nybyggnad
1798-1700 (?) Klockstapeln uppfördes (det svängda taket, hade tidigare även klockstapeln i Nysätra, från samma tid).
År 1873 - 1874 Nybyggnad
Åttakantigt gravkapell av timmer uppfördes av sockenbyggmästaren Pehr Larsson.
År 1944 - 1944 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av nya kyrkogården, åt väster, efter förslag av länsarkitekt Karl Sörensen.

Karl Sörensen (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Ändring - Inhägnad, mur
Restaurering av delar av bogårdsmuren, troligen endast konserverande och bevarande åtgärder. Från början planerades helomläggning av den östra muren, men då man rivit ca 2,5 meter av densamma (från bogårdens sydöstra hörn räknat), var kalkbruket så fast att endast sprängning kunde vara aktuellt. Vid besök konstaterades att muren sannolikt var medeltida och fortsatt rivning avbröts. Bogårdsmuren planerades att täckas med grästorv, men detta godkändes ej.
År 1978 - 1978 Utvidgning - Begravningsplats
Nya kyrkogården utvidgad ytterliggare åt väster (tidigare utvidgad 1944).