Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, S:T ÖRJAN 1 SANKT ÖRJANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SanktÖrjanskyrka,Skelleftehamn.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ÖRJANS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

S:T ÖRJAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - S:t Örjans kyrka är byggd på Örjansberget av byggmästare John Sandberg efter John Åkerlunds ritningar. Kyrkan har en stomme av trä och tegel. Planen är rektangulär med en utskjutande församlingsdel i vinkel mot korpartiet. Fasaderna täcks av vit kalkputs. Sadeltaket är klätt med koppar och har en korsförsedd takryttare i väster. Långsidornas fönster är rektangulära, på västgaveln sitter ett litet rundfönster. Kyrkorummet har ett platt tak, klätt med brunmålad träpanel. Över sidopartierna, som skiljs från mittpartiet av pelarrader, är takhöjden halverad. Väggarna är vitputsade. Altaret är placerat i...

Läs mer i eget fönster

Samhället Skelleftehamn, ca 15 km öster om Skellefteå, upplevde en befolknings-explosion i slutet av 1920-talet, sedan guld hittats i Boliden och Bolidenbolaget valt att förlägga smältverket till Skelleftehamn. Bolidenbolagets arkitekt John Åkerlund fick i uppdrag att göra en stadsplan för samhället och ritade ett flertal byggnader, såväl kontor, hyttbyggnader och personalbyggnader för bolaget som disponentbostad, arbetar- och tjänstemannabostäder, skola och Folkets hus. Den mest omfattande byggnationen skedde mellan åren 1931 och 1935.

Kyrkan omges helt av en gräsbevuxen kyrkotomt, avgränsad med låga häckar och med naturvuxna t...

Läs mer i eget fönster
År 1935 - 1935 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes av putsat tegel (på betonggrund med naturstenssockel) efter ritningar av arkitekt John Åkerlund, Stockholm. Byggmästare var John Sandberg, Skellefteå. Kyrkan uppfördes på Örjans berget. Dekorationsmålningar på bänkar av konstnären Eric Jehrke, Stockholm. Armaturen beställd från Böhlmarks lampfabrik. Tornuret som sattes upp fanns tidigare på det gamla stadshuset i Skellefteå.

John Sandberg (Byggmästare)

John Åkerlund (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Nybyggnad
Församlingshemmet uppfördes. S:t Örjans församling bildad. Ursvikens kyrka kom att ingå i församlingen, uppförd som ett sjömans kapell 1912 (samt senare Sävenäs kyrka 1970).
År 1972 - 1972 Nybyggnad
Klockstapel uppförd på S:t Örjans kyrkogård, Sävenäs. Urverket togs från Skellefteå Stadshus när det revs.