Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BJURLIDEN 1:416 BOLIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bolidenskyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOLIDENS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BJURLIDEN 1:416

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Bolidens kyrka och klockstapeln strax intill byggdes 1960 av byggmästare Evert Lindqvist från Bastuträsk efter Peter Celsings ritningar. Det rektangulära och enskeppiga långhuset har ett inbyggt vapenhus i nordvästra hörnet och en vidbyggd sakristia i norr. Koret är smalare än långhuset och rakt avslutat. De slutna och vitputsade murarna står under sadeltak klätt med kopparplåt. Västgaveln har två ingångar, en hög i mittpartiet och en mindre som för till vapenhuset. Södra långmuren har ett högt, stående rektangulärt fönster och ett liknande finns i korets sydmur. Även innermurarna är vitputsade. Run...

Läs mer i eget fönster

Samhället Boliden, ca 30 km nordväst om Skellefteå, är intimt förknippat med gruv-brytningen som startade här 1926 och gruvbolaget Boliden som byggde upp samhället. Bolidenbolaget var angeläget om att samhället skulle få en ordnad bebyggelse och inte utvecklas till en kåkstad. Därför anlitades skickliga arkitekter, som John Åkerlund för att rita det mesta av bebyggelsen, och Tage William-Olsson för att skapa stadsplanen.

Kyrkan är uppförd åren 1959-1960, efter ritningar av arkitekt Peter Celsing, Stockholm. Celsing, som är en av den svenska modernismens största namn, hade vid den tiden gjort sig känd som en skicklig kyrkoarkitekt...

Läs mer i eget fönster
År 1955 - 1955 Nyanläggning - Begravningsplats
*Begravningsplats anlagd efter ritningar från 1953 av trädgårdsarkitekterna Sven A. Hermelin och Inger Wedborn, Stockholm. *Del av begravningskapell uppfört på kyrkogården (gravkällare) efter ritningar av arkitekt Arthur von Schmalensee. Meningen var att ett komplett begravningskapell skulle uppföras i ett senare skede. Källarvåningen skulle uppföras i den första etappen och avtäckas med grästorv (den andra etappen fullföljdes inte). (*Altartavla målad av danska konstnärinnan Grethe Clausén).

Arthur von Schmalensee (Arkitekt)

Inger Wedborn (Trädgårdsarkitekt)

Sven A. Hermelin (Trädgårdsarkitekt)

År 1959 - 1960 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes i spritputsat tegel efter ritningar från 1958 av arkitekt Peter Celsing, Stockholm. Yttertak av koppar. Innertak av träpanel. Slätputsade innerväggar. Läktaren placerad ovanför vapenhus, stolförråd och brudkammare i nordväst. Fristående klockstapel av trä, ritad av Celsing. Orgel från Åkerman & Lund. Orgelläktare samt delar av predikstol och bänkar i naturfärgat trä. Bänkdörrar målade i bränd järnfärg. Takbelysningen symboliserande guldet, något som gjort Boliden känt över världen. Dopfunt av Gotlands ”marmor” och altarskiva av Västgöta ”marmor”. Golvet gjort av klinkers (rödbruna tegelplattor) från Skåne. Klockstapelns former liknar en gruvlave, vilket ej tycks ha varit medvetet av Celsing. Kyrktomten och kyrkklockorna skänkt av Boliden Gruv AB. *Kormålning (muralmålning i al secco teknik) av konstnären Per Andersson, Vällingby. Figurmålningar med det vita lammet med korsfanan i fonden (händelserna bygger på den 148 psalmen i psaltaren) *Det gamla kapellet planerades att ombyggas och användas som församlingshem (rivet).

Peter Celsing (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1972 - 1973 Nybyggnad
*Nytt begravningskapell i trä uppfört (arkitekt Bertil Håkansson, Umeå). Kapellet skulle ersätta befintlig gravkällare som skadats av fukt och var i behov av fullständig ombyggnad. Gravkällaren revs emellertid. *Enkel klockstapel till begravningskapellet (arkitekt Bertil Håkansson, Umeå). *Orgel till begravningskapellet. *Textil altarprydnad föreställande ”Uppenbarelsen” till begravningskapellet av konstnären Ingmar Callenberg (vävd av Gammelstads Handväveri.

Bertil Håkansson (Arkitekt)

År 1977 - 1977 Nybyggnad
Ekonomibyggnaden uppfördes 1977.
År 1980 - 1980 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till utvidgning av begravningsplatsen, efter ritning från 1978 (VAB, Umeå).
År 1987 - 1987 Ändring
Markplanering närmast kyrkan av FFNS-arkitekter, Skellefteå. Förslag av Olle Forsgren. De tidigare grusade ytorna försedda med plattgångar på en stor yta i väster. Asfalterad parkering närmast klockstapeln. Gräsmatta anlagd norr och söder om kyrkan. Det grusade området bakom koret i öster såddes med gräs. Befintliga kullerstensläggning runt kyrkan skulle restaureras. Befintliga skiffergångar skulle förlängas. Parksoffor utplacerade i väster.

Olle Forsgren (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring
Kyrkan och den tillhörande kyrkotomten skyddad enligt kulturminneslagen.