Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, JÖRN 4:2 ÖSTERJÖRNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Österjörns kyrka gravar.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERJÖRNS KYRKA (akt.), ÖSTERJÖRNS KYRKA (JÖRNS GAMLA KYRKA) (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JÖRN 4:2

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Österjörns kyrka i Jörn, (Jörns gamla kyrka) är belägen i skogig omgivning strax utanför nuvarande tätort. Den uppfördes 1855-57, ej helt efter de ritningar som uppgjorts av Emil Edvard von Rothstein. Planen är korsformig med ursprungligen betonad centralkaraktär och hade från början altaret vid korsmitten. Mitt på taket står ett litet torn. En stor del av inredningen är ursprunglig, bl a altaruppsatsen i form av ett kors med svepeduk inom en arkitektonisk ram. Vid en ombyggnad 1913-14 efter ritningar av Georg Alfred Nilsson flyttades koret till östra korsarmen. Ny altaruppställning, sidoläktare och...

Läs mer i eget fönster

Det ursprungliga Jörn anlades intill Jörnsträsket, ca 55 km nordväst om sockencentrat Skellefteå, i slutet av 1700-talet. Byn blev centrum för de omkringliggande byarna och under 1830-talet uppfördes ett enklare kapell. Ett par decennier senare bildade Jörn egen kapellförsamling och kapellet ersattes med den nuvarande kyrkan 1855–57. En kyrkstad med sex stugor och stall uppfördes väster om kyrkan. Sedan stambanan byggts under 1890-talet övertog det nya stationssamhället både namnet Jörn och funktionen som handelscentrum. Den gamla byn behöll dock sin betydelse som kyrklig huvudort, och bytte namn till Österjörn för att undvika förvä...

Läs mer i eget fönster
År 1832 - 1838 Nyanläggning - Begravningsplats
*Jörn bildade eget kapellag 1832 *Begravningsplatsen invigd 1835. *Kapell eller bönhus uppfört 1838, som sannolikt var en enkel timrad byggnad utan panel (sedan omändrad till sockenstuga, vilken finns bevarad).
År 1848 - 1848 Ändring
Jörns kapellförsamling bildades.
År 1855 - 1857 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes som korskyrka i trä.(resvirke), efter ritningar av Överintendentsämbetets arkitekt Emil Edvard von Rothstein (1855). Ritningen frångicks dock i några avseenden.

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Ändring
Församlingen bildar ett eget pastorat.
År 1924 - 1924 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt öster, efter förslag av länsark. Edward Lundqvist från 1922. Förslaget anpassat efter den äldre kyrkogården. Inhägnad med granhäck i likhet med den äldre kyrkogården.

Edvard Lundqvist (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till utvidgning av begravningsplatsen åt väster med 63 meter, från 1941 av trädgårdsmästare Adrian Fordner, godkänt av Byggnadsstyrelsen.

Adrian Fordner (Trädgårdsmästare)

År 1957 - 1957 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt norr (trädgårdskonsulent Adrian Fordner, Skellefteå).
År 1971 - 1971 Ändring - Begravningsplats
Förslag till anläggning av område för urngravar inom den befintliga kyrkogården, upprättat 1970 av Carl Henrik Nordlund, Trädgårdstekniska byrån, Umeå.