Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, FINNTRÄSKS KAPELL 1:1 FINNTRÄSK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Finnträsk kyrka gravkapell.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FINNTRÄSK KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FINNTRÄSKS KAPELL 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Finnträsk kyrka i Byske är ett enkelt träkapell av klassicistisk typ med öppet läge i en mindre by. En kyrka planerades här redan i mitten av 1800-talet och ritningar upprättades av Johan Fredrik Åbom. Kyrkan uppfördes1914-1915 efter lokalt utförda ritningar av byggmästarna Robert och Gunnar Lundqvist. Kyrkan byggdes av byggmästaren James Eriksson. Byggnaden är en långhuskyrka med vidbyggd sakristia i söder och västtorn. Både exteriör och interiör är klädda med ljus panel. Kyrkorummet täcks av ett tredingstak. Kyrkan präglas av 1954 års genomgripande renovering under ledning av Karl Martin Westerbe...

Läs mer i eget fönster

Den lilla kyrkogården ligger knappt 100 meter norr om kyrkan i en sänka omgiven av skog. Inga gravstenar finns kvar från dess äldsta brukningstid mellan 1837–1865, utan de äldsta gravvårdarna är från 1910-talet, då kyrkogården efter en period i träda åter började användas.

Den slutgiltiga lekmannaritningen till kyrkan hämtade flera drag från Överintendents-ämbetets förslag från 1850-talet, men kyrkan förenklades, blev mindre och fick ett lägre torn. Den äldre förebilden kan förklara varför kyrkan har för sin tid ålderdomliga drag. Uppbyggnaden är nyklassicistisk; långhus med sadeltak och rakt avslutat kor samt torn med vapenhus. ...

Läs mer i eget fönster
År 1837 - 1837 Nyanläggning - Begravningsplats
Begravningsplats anlagd (den äldsta i Byske och Fällfors församlingar som är i bruk). Den användes fram till 1865.
År 1837 - 1990 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1914 - 1915 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes efter ritningar av Robert och Gunnar Lundqvist, Finnträsk (ej återfunna). Byggmästare var James Eriksson, Finnträsk. Kyrkan orienterades i sydost-nordvästlig riktning. *Kyrkogården återupptogs igen, efter att ha varit vilande sedan 1865. *Nytt gravkapell och nytt trästaket.

Gunnar Lundqvist (Arkitekt)

James Eriksson (Byggmästare)

Robert Lundqvist (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Ändring
Kyrkan skänkt till Byske-Fällfors församling. (1928 Pastoratet skulle överta underhållet av kyrkan, vilket tidigare sköttes av byamännen. Emellertid tycks detta ha skett 1940.)