Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, JUMKIL 3:1 JUMKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0000501

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JUMKILS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JUMKIL 3:1

Historik

Dopfunten från 1100-talet tyder på att här förmodligen funnits en föregångare till nuvarande Jumkils kyrka.

Den nuvarande kyrkan har rektangulärt långhus med fullbrett kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset är indelat i tre travéer, sakristian har två rum.

Långhuset uppfördes under 1300-talets förra hälft. Sakristian ligger inte i förband med långhuset men är byggd under samma period. Förtagningsstenar tyder på att den var planerad från början. Omkring 1500 tillkom vapenhuset och kyrkan välvdes.

1732 rappades kyrkan utvändigt, och 1767 vitlimmades interiören. 1854 reparerades inredningen, en del nygjordes, och...

Läs mer i eget fönster

Jumkils kyrka är en välbevarad salkyrka i gråsten och tegel från 1300-talets första hälft. Sakristian i norr uppfördes strax efter salkyrkan och gavs en mycket exklusiv utformning i tegel med putsade blinderingsmönster. Sakristian är märklig eftersom den har två rum, vilket är mycket ovanligt. Det ena rummet är välvt med kryssvalv och det andra, mindre rummet med tunnvalv. Vapenhuset i söder är byggt omkring år 1500 i gråsten med gavelröste i tegel som är försett med rikt utformade, vitputsade blinderingar. Vapenhuset är även försett med en flersprångig portal i tegel. De stora rundbågiga fönsteröppningarna, liksom porten i västra g...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1399 Nyanläggning
1300-talets början Jumkils kyrka uppfördes som en gotisk salkyrka med långhus och kor i samma bredd. Interiören täcktes av ett klöverbladsformat trävalv. Kyrkan byggdes i gråsten med sparsamt användande av tegel i gavelröstena. Kort därefter uppfördes sakristian mot korets nordvägg. Den byggdes helt i tegel och försågs med två välvda rum samt rikt blinderade fasader.
År 1746 - 1746 Nybyggnad
Klockstapeln uppfördes sydost om kyrkogården av Nils Olofsson i Uggelsta. Den ersatte en äldre klockstapel från 1660.
År 1932 - 1932 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot norr.