Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, KRÅKSMÅLA KYRKA 1:2 KRÅKSMÅLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kråksmåla kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÅKSMÅLA KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KRÅKSMÅLA KYRKA 1:2

Historik

Text saknas för närvarande

En kyrka stod alltså på platsen redan i slutet av medeltiden. I anslutning till denna kyrka bör
en kyrkogård ha anlagts men när det gjordes är inte känt. Vid grävningsarbeten för vatten och
avlopp på 1990-talet fann man öster om koret en medeltida grav. Kyrkogården omnämns
första gången i ett sockenstämmoprotokoll från 1741. Då beslutas att rusthållaren Jacob
Olofsson, Kråksmåla, ska ha rätt att slå gräset på kyrkogården som ersättning för att han tar
hand om prästens häst när denne har förrättningar i annexförsamlingen. En klockstapel
omnämns i sockenstämmoprotokollen 1770. Detta år fattar man beslut om att bygga en ny
klock...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning