Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, VENDEL 3:1 VENDELS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VENDELS KYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VENDEL 3:1

Historik

I slutet av 1800-talet påträffades sydost om Vendels kyrka de rikt utrustade båtgravar, som gett namnet Vendeltid för den period av den nordiska folkvandringstiden som infaller ca 550-800 e.Kr.

Kyrkan består av långhus med smalare, rakslutet kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. I norr finns en korsarm, den s.k. nykyrkan från 1700-talet, som har eget vapenhus. Kyrkan är murad i rött tegel och rikt smyckad med blinderingar. Nykyrkan är putsad och avfärgad i rött. Samtliga yttertak är spåntäckta.

Kyrkan omges av en massiv bogårdsmur med höga stigluckor i söder och norr. I murens nordvästra hörn finns en kyrkbod från 1787. Sy...

Läs mer i eget fönster

Vendels kyrka är en av de största och ståtligaste medeltidskyrkorna i Uppland.
Den är uppförd under folkungatiden omkring år 1300 och invigd år 1310.
Kyrkan består av långhus med smalare, rakt avslutat kor, vapenhus i söder och
sakristia i norr. Samtliga byggnadsdelar är uppförda samtidigt. Mot norr finns en
stor tillbyggnad från 173O-taletmed putsade fasader som kallas nykyrkan. I
övrigt har kyrkan i mycket hög grad bevarat sitt medeltida utseende. Kyrkan har
branta spåntäckta sadeltak. Även nykyrkans tak är spåntäckt.

År 1300 - 1310 Nyanläggning
Kyrkan uppförs med långhus, smalare kor, vapenhus i söder och sakristia i norr. Det byggdes även ett vapenhus på långhusets norra sida. Invändigt hade kyrkan trätunnvalv.
År 1400 - 1499 Nybyggnad
Stigluckorna byggs
År 1734 - 1734 Nybyggnad
Klockstapeln byggs.
År 1871 - 1871 Ändring
Klockstapeln renoveras och får sitt nuvarande utseende.
År 1960 - 1965 Utvidgning - Begravningsplats
Nya kyrkogården anläggs söder om den gamla.