Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, DÖRBY KYRKA 1:1 DÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

dörby3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DÖRBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DÖRBY KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogårdens historik
Dörby kyrkogård anlades antagligen i samband med att kyrkan uppfördes på 1200-talet. Av
de äldsta delarna finns det idag inga synliga spår. En klockstapel uppfördes år 1599 utanför
kyrkogården och var en så kallad Mörestapel. Av någon anledning krävdes dock att en ny
stapel byggdes redan år1642 och denna flyttades in på kyrkogården 1658 eller 1661. Den
placerades då mittför kyrkans östra gavel. År 1796 tjärades klockstapeln om på nytt. En större
renovering genomfördes 1827.

På Rhezelius teckning från år 1634 att kyrkogården omgavs av en mur och möjligen en
stiglucka i det nordöstra hörnet. Framför kyr...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
Dörby kyrkogård anlades antagligen i samband med att kyrkan uppfördes på 1200-talet. Av de äldsta delarna finns det idag inga synliga spår.
År 1600 - 2006 Ändring
För kyrkogårdens historia från 1600-talet fram till idag se bifogad PDF samt under rubriken "Anläggningens historik"