Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mönsterås kn, SKRIFTEN 1 MÖNSTERÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖNSTERÅS KYRKA (akt.)
Kalmar
Mönsterås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Park och trädgård - Park

SKRIFTEN 1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1843-44 av länsbyggmästaren Gustaf Rudwall som ersättning för en medeltida stenkyrka. Beslut om nybyggnad togs den 27 september 1840. Ritningen utfördes av Jakob Wilhelm Gerss 1843. Byggmästaren har sock satt sin prägel på byggnaden, som i flera avseenden återgår på utformningen av Mörlunda kyrka, byggd av Rudwall 1839-40. Den nya kyrkan invigdes 18 september 1847 av biskop Anders Carlsson af Kullberg.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med absidialt korparti i norr, torn i söder och sakristia i väster. Ingång genom tornet samt genom portal mitt på östfasaden. Separat ingång t...

Läs mer i eget fönster

Kyrkoparken är benämningen på den gamla kyrkogården runt kyrkan. Namnet fick den år 1876, fyra år efter att den nya kyrkogården hade invigt. Då togs de flesta gravvårdarna bort och området iordningsställdes som park, med planterade träd och gångar.
Det har med säkerhet funnits en kyrkogård lika länge som det har funnits en kyrka i Mönsterås. Den fösta avbildningen är J.H. Rhezelius teckning från 1634. På den syns kyrkan med kyrkogården åt söder, omgärdad av en bogårdsmur och med en klockstapel i det nordöstra hörnet. På kyrkogården står gravvårdar som förmodligen var av trä och ett litet gravhus. 1783 uppförde baron G. Ulfsparre et...

Läs mer i eget fönster