Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Högsby kn, FAGERHULT 34:1 FAGERHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fagerhult kyrkogårdsrapp1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FAGERHULTS KYRKA (akt.)
Kalmar
Högsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FAGERHULT 34:1

Historik

Text saknas för närvarande

Den äldsta kända kyrkogården i Fagerhult låg på nuvarande kyrkogårdens norr del.
Sockenstämmoprotokollen berättar bland annat om frågor som berörde kyrkogården. En
genomgång av detta källmaterial har gjorts av Peter Bexell.
Den äldsta kyrkogården omgärdades av en stenmur som enligt protokollen byggdes om 1780.
I början av 1800-talet ökade antalet innevånare i socknen. En första åtgärd för att möta detta
var att börja begrava de döda på linje vilket man ska ha börjat med 1814. Det var dock
fortfarande trångt. På 1830-talet grävdes gravarna om vart åttonde år eftersom det bara fanns
ca 300 gravplatser. En utvidgning av kyrkogår...

Läs mer i eget fönster