Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hultsfred kn, TVETA 5:1 TVETA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Tveta ka 033

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TVETA KYRKA (akt.), TVETA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Hultsfred

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

TVETA 5:1

Historik

Text saknas för närvarande

Sockenbeskrivning
Tveta socken hade under medeltiden och 1500-talet samma omfattning som den nuvarande socknen. Namnet Tveta nämns första gången år 1337 som Thweta. Ordet ”tvet” betyder uthuggning, röjning. Socknen gränsar i söder till Växjö stift och Kronobergs län och ligger i den övre delen av Emådalens bördiga vattenområde. Landskapet är kuperat med stora skogsmarker kring byar och gårdar, som ofta ligger i höjdläge. Ett mindre antal fornlämningar är kända i socknen. Till dem hör ett par boplatser, en hällkista och några gravfält. Kyrkan är uppförd på östra kanten av en mindre höjdrygg med vid utsikt mot Emådalen i öster och om...

Läs mer i eget fönster