Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Emmaboda kn, VISSEFJÄRDA KYRKA 1:2 VISSEFJÄRDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vissefjärda kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISSEFJÄRDA KYRKA (akt.)
Kalmar
Emmaboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISSEFJÄRDA KYRKA 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - År 1759 fattades beslut om en ny stenkyrka. Två år senare påbörjades bygget av byggmästare Johan Forsman från Öland. På grund av en schism med socknens ledande man, brukspatron Gottschald Schröder, försinkades dock bygget och först 1773 stod kyrkan färdig. Under arbetets gång dog Forsman och bygget slutfördes av en murmästare Tisch under överinseende av slottsmurmästaren Jonas Flodin. För snickeriarbetet svarade en mäster Lundgren och en byggmästare Bockberg. Kyrkan byggdes efter en lokal ritning och ÖIÄ:s förslag till korskyrka negligerades helt. Kyrkan invigdes 28 februari 2773 av biskop Ca...

Läs mer i eget fönster

Redan på 1200-talet när Vissefjärda kyrka byggdes bör en kyrkogård ha anlagts. Denna
kyrkogård ska från 1500-talet fram till mitten av 1800-talet främst ha legat söder om kyrkan
ner mot Kyrksjön. Den klockstapel som än idag står norr om kyrkan ska ha stått klar 1774.
Den ersatte då en klockbock som de tre klockorna varit upphängda i. År 1833 tillträdde Johan
Gustaf Uddenberg tjänsten som kyrkoherde i Vissefjärda. Kort efter hans tillträde utvidgades
kyrkogården mot norr. Norr om kyrkan, mellan klockstapeln och kyrkan, gick häradsvägen
men Uddenberg ansökte om och fick tillstånd att flytta vägen så att klockstapeln hamnade
inn...

Läs mer i eget fönster