Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, TINGSTÄDE KYRKOGÅRDEN 1:1 TINGSTÄDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

NF0590/96

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSTÄDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TINGSTÄDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Tingstäde var tidigt en centralpunkt på norra Gotland. Kyrkan är belägen på västra sidan av den ås där huvudvägen går, söder om åsen ligger Tingstäde träsk. Den norra stigluckan uppfördes 1762 av material från den rivna medeltida prästgården. Som inkörsport till prästgården fungerade troligen den bevarade trappstegsportalen, från 1300-talet, norr om kyrkan. Kyrkan, som är uppförd av kalksten, består av ett tvåskeppigt långhus, smalare rakslutet kor i öster, med nordlig sakristia, samt västtorn. Långhuset är äldst, 1100-talets senare hälft. Vid 1200-talets mitt revs ett tidigare absidkor och nuvarande kor med sakristia uppfördes, lik...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan i sin helhet uppfördes på medeltiden och utgjorde en av Gotlands tre asylkyrkor. På 1100-talet uppfördes en romansk stenkyrka bestående av långhus och absidkor. I början av 1200-talet höjdes långhusets väggar och tak, troligen var det också nu valven i långhuset slogs. I mitten av samma århundrade revs absidkoret för att ge plats åt ett större och resligare kor, i dess anslutning uppfördes en sakristia. Portalen som nu utgör ingången till sakristan användes sannolikt som korportal i absidkyrkan. Kyrkan dekorerades med muralmålningar i koret. Möjligen var det i samband med det nya korets uppförandes som tornet i väster byggdes...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
En absidkyrka av sten uppfördes, SvK anger att den uppfördes på sent 1100-tal. Den nuvarande sakristiportalen utgjorde trol. korets sydportal.
År 1169 - 1169 Nyanläggning
Årtal enl. Spegel och Peringskiöld.
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Det var även nu som prästgården och den trappstegs formade portalen uppfördes.
År 1700 - 1729 Ändring
Fattigstock utanför kyrkogården i SÖ (numera i Gotlands fornsal).
År 1740 - 1759 Rivning
Prästgården revs.
År 1762 - 1762 Nybyggnad
N kyrkogårdsportalen uppfördes, delvis av material från den gamla prästgården.
År 1945 - 1945 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.
År 1981 - 1983 Ändring
Översyn av kyrkogårdsmuren, ny grind. Vid schaktning för åskledare fann man vid S kyrkogårdsmuren påträffades rester av en stiglucka riven i slutet av 1800-talet.
År 2003 - 2003 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anlades.
År 2005 - 2005 Ändring
Stigluckan och prästgårdsportalen restaurerades.