Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, STÅNGA KYRKOGÅRDEN 1:1 STÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/091

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STÅNGA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STÅNGA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Stånga kyrka är uppförd av kalksten och består av långhus, västtorn, smalare absidkor samt sakristia på korets nordsida. Den ovanligt rikt utformade långhusportalen är av stort intresse och tillhör Gotlands märkligaste kyrkliga monument. Ett romanskt långhus med västtorn ersattes vid 1300-talets mitt av nuvarande långhus och torn, verk av den anonyme stenmästaren "Egypticus" (nedre delen av tornet är dock ursprunglig). Romanska grundmurar påträffades vid arkitekt Sven Brandels restaurering 1929. Absidkor och sakristia från 1200-talet fick kvarstå vid 1300-talets omdaning, men nybyggdes 1864-65 efter ursprunglig förebild. Kyrkan har ...

Läs mer i eget fönster

Stånga kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Stånga församling, och används fortfarande för detta ändamål

Kyrkans äldsta parti är nederdelen av tornet, vilken kom till vid en byggnadsetapp vid mitten av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas torn. Grundresterna av koret och långhuset till denna äldre kyrkobyggnad – från början av 1200-talet – påträffades under golvet i kyrkan vid den senaste invändiga restaureringen 1949-50.

Även det nuvarande koret och absiden är bevarade från den romanska kyrkan i så motto att de på grund av svåra sättningar revs ner 1864 o...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1099 Nyanläggning
En träkyrka uppfördes sannolikt på platsen.
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Ett romanskt absidkor byggdes (rivet 1864; GK anger ”1100-talet”).
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Ett romanskt långhus samt ett torn fogades till absidkoret.
År 1860 - 1861 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren lades om, de medeltida stigluckorna i S och Ö revs och nya grindar anordnades (1861).
År 1864 - 1864 Plantering
Plantering av träd på kyrkogården.
År 1924 - 1924 Invigning
Den nya kyrkogården invigdes.