Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SILTE KYRKOGÅRDEN 1:1 SILTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/100

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SILTE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SILTE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Silte kyrka är centralt belägen i socknen. Det murade sockenmagasinet i kyrkogårdens nordvästra hörn uppfördes 1853. Den välbevarade grunden till en tidigare stavkyrka påträffades under den nuvarande kyrkans golv vid en restaurering 1971-72 (arkitekt Leif Olsson); på triumfbågsväggen finns även avtryck av stavkyrkans långhusgavel. Den medeltida murade kyrkan består av rektangulärt långhus, smalare rakslutet kor samt västtorn. Byggnadsmaterialet är i huvudsak sandsten. Koret är från 1200-talets mitt, långhuset tillkom något senare. Vid 1200-talets slut tillfogades tornet, stympat vid okänd tidpunkt. Kyrkans fasader är vitputsade, med...

Läs mer i eget fönster

Silte kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Koret byggdes vid mitten av 1200-talet, långhuset tillfogades kort tid därefter. Sist tillkom tornet vid slutet av nämnda århundrade. Stenbyggnaden har föregåtts av en träkyrka i stavteknik från slutet av 1100-talet på platsen, vilken revs i samband med att det nya långhuset byggdes.

Kyrkan drabbades redan strax efter att den färdigställts av en brand, och i slutet av medeltiden (eller möjligen i samband med det av Hans Nilson Strelow i hans Gotländska krönika 1633 omtalade jordskalvet 1540) av ett ras som stympade tornet.

Sedan tornet reparerats efter att ha stått som ruin...

Läs mer i eget fönster
År 1140 - 1159 Nyanläggning
Stavkyrka på platsen, varav grundläggningen påträffats i långhuset. (SvK anger ingen tillkomsttid men antar att stavkyrkan tillkommit ”sent” och att den skulle kunna sammanfalla med tillkomsttidenen av kyrkans medeltida dopfunt, dvs. omkr. år 1200.)
År 1204 - 1204 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1240 - 1259 Nyanläggning
Koret byggdes, och ”kort tid därefter” uppfördes långhuset (SvK anger för koret ”något före 1200-talets mitt” och för långhuset ”en kortare tid ” därefter) Kalkmålningar, glasmålningar i korfönstren, väggskåp.
År 1853 - 1853 Nybyggnad
Sockenmagasinet byggdes.
År 1864 - 1864 Ändring - Inhägnad, mur
Omläggning av kyrkogårdsmuren.
År 1892 - 1892 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades 6 m åt S.
År 1907 - 1907 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt S.
År 1981 - 1981 Invigning
Den nya kyrkogården invigdes.
År 1992 - 1992 Ändring
1992? Grusgångarna på kyrkogården ersatta av betongplattor.