Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, RONE KYRKOGÅRDEN 1:1 RONE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/206

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RONE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RONE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Rone kyrka, från 1300-talet, är belägen i slättbygd vid kusten på sydöstra Gotland. Sedan medeltiden har kyrkan kallats Lang Jaku efter sitt skyddshelgon Jakob och det höga västtornet, ett riktmärke för sjöfarare. Några bevarade reliefer och sockelstenar vittnar om en tidigare romansk stenkyrka. Den befintliga putsade kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus, västtorn och smalare rakslutet kor med sakristia på nordsidan. Byggnadsmaterialet är tuktad kalksten med inslag av sandsten och granit (kyrkan belägen på gränsen mellan kalkstens- och sandstensområdet), detaljer av fint huggen sten. Långhus, kor med sakristia samt tornets nedre...

Läs mer i eget fönster

Rone kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Såväl kor sakristia, långhus som den nedre delarna av tornet anses ha tillkommit i ett sammanhang i början av 1300-talet. Tornet gjordes kraftigare och de övre delarna byggdes på vid mitten av samma århundrade.

De yttre förändringar som företagits på kyrkan sedan byggnadstiden är dels smärre förändringar av tornhuven och tornets gavelrösten (på 1690-talet), dels en sänkning av vattentaken över kor och långhus med åtföljande ändring av takmaterialet på dessa byggnadsdelar från bräder till taktegel (utfört på 1810-talet), ljudgluggarna i tornet reparerades 1833, stenmaterial i to...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Romanska kyrka på platsen, numera försvunnen.
År 1236 - 1236 Nyanläggning
Årtal enligt Taxuslistan.
År 1300 - 1300 Nybyggnad
omkring 1300. Koret, sakristian, långhuset och tornets nedre delar byggdes. Muralmålningar i valven (GKM anger 1250-60).
År 1753 - 1753 Ändring - Inhägnad, staket
Kyrkogårdsplanket var förfallet.
År 1808 - 1808 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren var i behov av lagning.
År 1905 - 1906 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt N.
År 1940 - 1940 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt Ö, hela muren lades om.
År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
Anläggandet av en minneslund beviljades, förslag av Gotlands kommun/gatukontoret.
År 1999 - 1999 Ändring
Konserverade Stenkultur i Stockholm AB 4 st. gravhällar som ställdes under tak.
År 2002 - 2002 Ändring
Beviljades Stenkultur i Stockholm AB att konservera 12 st. gravvårdar.
År 2003 - 2003 Ändring - Begravningsplats
Beviljades förändring av minneslunden, att plantera Måbär kring den.