Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, NORRLANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 NORRLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/130

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRLANDA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORRLANDA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Norrlanda kyrka är belägen på en grusplatå öster om ett nu dikat och odlat myrland, kyrkmyren. Två medeltida stigluckor finns bevarade, varav den norra har en särskild utformning med det spetsbågiga valvet avdelat på mitten genom en arkadvägg med en större och en mindre genomgång. Sydost om kyrkan återuppfördes 1971 en medeltida välvd gårdsport (riven 1899). Den murade medeltida kyrkan består av ett rektangulärt långhus, västtorn samt smalare, rakslutet kor med sakristia på den norra sidan. Tornet är från 1200-talets början och hörde ursprungligen till en romansk kärnkyrka från 1100-talet senare hälft. Under 1200-talets senare hälft...

Läs mer i eget fönster

Norrlanda kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta parti är tornets nedre del, uppförd i början av 1200-talet och därmed fullbordande ett romanskt kyrkobygge. Den romanska kyrkans kor och långhus revs när det nuvarande koret, sakri¬stian och långhuset byggdes. Koret kom till vid mitten av 1200-talet me-dan långhuset uppfördes ca 100 år senare. Då byggdes också tornet på till sin nuva-rande höjd. Även kyrkogårdens två stigluckor, varav den norra har en unik utform-ning med dubbla valvbågar, är i sin helhet medeltida.
Några nämnvärda, utvändiga förändringar av kyrkobyggnaden har inte gjorts sedan byggnadstiden.
...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nybyggnad
Stigluckor i N och S (SvK anger att de Ö och N stigluckorna är medeltida).
År 1169 - 1169 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Romanskt kor och långhus, numera försvunna (SvK liksom Strelow anger 1169). Sandstensdopfunt av vilken endast foten åter¬står (SvK anger att ”Majestatis” tillverkat den ”möjligen ... 1169”).
År 1239 - 1239 Nyanläggning
Årtal enligt Taxuslistan.
År 1870 - 1870 Nybyggnad
omkring 1870 Sockenmagasin av trä uppfört N om kyrkan.
År 1875 - 1875 Plantering
Trädplanteringen på kyrkogården påbörjad. Kyrkogården besåddes ännu med havre.
År 1878 - 1878 Ändring
Grindar insattes i N och Ö stigluckorna. Den S stigluckan (”Prästgårdsporten”) ersattes av en grind.
År 1898 - 1899 Rivning
Prästgårdens portal mot landsvägen revs.
År 1924 - 1924 Ändring
Restaurering av Ö stigluckan (”Likporten”), årtal på i konstruktionsvirke.
År 1971 - 1971 Nybyggnad
Replik av prästgårdens portal uppförd.
År 1999 - 1999 Ändring - Inhägnad, mur
V kyrkogårdsmuren lades om.
År 2002 - 2002 Ändring
Lysells gravmonument samt 6 andra vårdar konserverades Stenkultur AB.
År 2003 - 2003 Ändring
2 st. gravhällar ställdes upp mot ett förråd S om kyrkan (och konserverades).
År 2005 - 2005 Ändring
Kyrkogårdsgångarnas beläggning ändrades från grus till kalkstenflis.