Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, MARTEBO KYRKOGÅRDEN 1:1 MARTEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/157

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARTEBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MARTEBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Den medeltida kalkstenskyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, smalt västtorn, sakristia på korets nordsida samt en bönekammare i sydvästra hörnet. Tornet, som är oproportionerligt litet jämfört med långhuset, kvarstår från en romansk kyrka. Under 1300-talet uppfördes det befintliga långhuset med kor och sakristia, samt bönekammaren (med hagioskop). Sakristian tillbyggdes med ett magasin i början av 1800-talet. De putsade fasaderna pryds av hörnkedjor, och de spetsbågiga fönstren har huggna omfattningar. Tornet, som har rundbågiga, kolonnettförsedda ljudgluggar, kröns av en åttkantig spira. Av särskilt i...

Läs mer i eget fönster

Martebo kyrka är – med undantag för det mot långhusets norra vägg omkring år 1800 tillbyggda sockenmagasinet – i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta del är tornet som tillhört en äldre, romansk kyrka på platsen. Det anses vara byggt vid mitten av 1200-talet, medan övriga delar av kyrkan (kor med sakristia samt långhus och bönekammare) alla uppfördes under 1300-talets första hälft.

Särskilt iögonfallande på kyrkans exteriör är korets samt långhusets båda portalers konstnärligt högtstående och mycket välbevarade kapitälbandsskulpturer, samtliga tillkomna på 1300-talet.

Kyrkan har förutom tillkomsten av sockenmag...

Läs mer i eget fönster
År 1139 - 1139 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Tornet byggdes (enda kvarvarande byggnadsdelen av en romansk kyrka på platsen).
År 1800 - 1800 Nybyggnad
omkring 1800. Sockenmagasinet byggdes.
År 1899 - 1899 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren sänktes.
År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt V, den gamla muren mellan de båda kyrkogårdarna sänktes.
År 1978 - 1978 Ändring
Toalett inredd i en del av sockenmagasinet.
År 2000 - 2000 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund.