Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LOJSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 LOJSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/080

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOJSTA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOJSTA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Lojsta kyrka ligger i odlingsområdet i socknens södra del. Den medeltida kalkstenskyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor samt västtorn. Kor och långhus härstammar från mitten av 1200-talet. De förtjockade murarna i långhusets västra del tyder på att där funnits ett torn. I samband med det befintliga tornets uppförande, under 1300-talets förra hälft, flyttades långhusets rundbågade nord- och sydportaler till detta. Vid samma tid upptogs det gotiska fönster vars omfattning nu ligger på kyrkogården. Kyrkan har vitputsade fasader med detaljer (hörnkedjor, omfattningar o.d.) av fint huggen kalksten. Långhuset...

Läs mer i eget fönster

Lojsta kyrka uppfördes i sin helhet under medel¬tiden. Kyrkans äldsta delar är långhuset och koret, vilka anses ha uppförts i en byggnadsetapp vid mitten av 1200-talet. Långhu¬set hade i detta stadium sannolikt ett lågt torn eller en takryttare över den västra delen. Det nuvarande tornet byggdes under första hälften av 1300-talet, varvid de båda lång¬husportalerna flyttades till tornet.
Några andra förändringar än att fönstren i korets och långhusets södra fasader förstorades på 1860-talet har inte gjorts på kyrkans yttre sedan byggnadstiden.

År 1250 - 1250 Nyanläggning
Nuvarande långhuset och koret byggdes. Torn över långhusets västra del (GK; SvK anger att detta tornbygge kanske inte kom till stånd). Muralmålningar i kor och långhus, glasmålningar i korets östfönster (GK; SvK anger byggnadstiden för koret och långhuset till ”1200-talets andra fjärdedel”).
År 1909 - 1909 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgades kyrkogården åt V.
År 1996 - 1996 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdens grusgångar belagda med cementplattor (GF).
År 2005 - 2005 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen beslutade om konservering på gravvårdar för Willy Jansson, nygotisk gravvård över folkskollärare samt gravtumba över Jacob Smith (GF).