Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LEVIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 LEVIDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/074

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEVIDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LEVIDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Levide kyrka är belägen centralt i socknen på Ancylusvallen, vars grus- och sandjord utgör god byggnadsmark. Kalkstenskyrkan är, förutom sakristian, en helt romansk anläggning. Planen består av ett treskeppigt långhus med absidkor i öster samt västtorn. Långhus och kor är uppförda av kvadersten, medan tornet är byggt av tuktade stenblock. Byggnadstiden torde vara 1200-talets förra hälft för långhus och kor, tornet tillkom vid 1200-talets mitt. Sakristian, på korets nordsida, tillbyggdes 1786. Långhus och absidkor visar en enhetlig fasad med de bara kvaderstensmurarna och takfotens rundbågsfris. Tornet är putsat och vitkalkat, liksom...

Läs mer i eget fönster

Levide kyrka är med undantag för sakristian, som tillkom 1726, i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Levide församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka uppfördes under 1100-talets senare del. Troligen fanns då en träkyrka på platsen. I början av 1200-talet byggdes långhuset, och sist – vid mitten av samma århundrade – tillkom tornet.

Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian inte undergått några större utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. På norra sidan av långhuset har ett fönster tagits upp eller utvidgats på 1800-tale...

Läs mer i eget fönster
År 1058 - 1058 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1199 Kulturhistorisk inventering
Troligen fanns vid denna tid en träkyrka på platsen.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Koret och absiden uppfördes (SvK anger ”1200-talets förra hälft”).
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Långhuset byggdes, sydportal av ”Calcarius”.

Calcarius (Övrig)

År 1558 - 1558 Ändring - Begravningsplats
Gravsten över Jacob Malgar (Mallgårds) på kyrkogården.
År 1759 - 1759 Nybyggnad
Ett sockenmagasin av trä uppfördes på kyrkogården.
År 1832 - 1832 Utvidgning - Begravningsplats
Trädplantering på kyrkogården. Kyrkogården utvidgades troligen åt N.
År 1904 - 1904 Ändring - Inhägnad, staket
Trägrindarna i den S ingången till kyrkogården.
År 1990 - 1999 Ändring
Gångstigarna på kyrkogården belades med betongplattor.
År 1999 - 1999 Ändring
Fyra äldre gravstenar på kyrkogården konserverade av stenkonservator Karl-Gustaf Eliasson.

Karl-Gustaf Eliasson (Konservator)